TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (A TOVÁBBIAKBAN ÁSZF)


A Kocka Store Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budpapest, Csillaghegyi út 13., adószám: 24663034-2-41- a továbbiakban Kocka Store Kft.) által biztosított LEGO STORE törzsvásárlói kártya felhasználásával kapcsolatban.

A Kocka Store Törzsvásárlói program általános leírása

 1. A Kocka Store Kft. üzemelteti a Törzsvásárlói programot magyarországi LEGO STORE üzleteiben.
 2. A TVK program igénybevehetőségének eszköze a Törzsvásárlói Kártya, amelynek megjelenése: plasztikkártya vagy digitális törzsvásárlói kártya egyedi vonalkóddal.
 3. A Törzsvásárlói program keretében a LEGO STORE üzletekben lebonyolított vásárlásaik után pontokat gyűjtenek a Törzsvásárlói kártyával rendelkező vásárlók Törzsvásárlói kártyájukon, melyeket a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint használhatnak fel vásárlásaik során.
 4. A Törzsvásárlói program visszavonásig érvényes.

A program jogosultjai, a törzsvásárlói kártya igénylése

 1. Törzsvásárlói Kártyát minden 18. életévét betöltött természetes személy igényelhet.
 2. Az igénylés feltétele a jelen ÁSZF elfogadása és a Törzsvásárlói profil létrehozása (regisztráció).
 3. A Kártya igényléséhez az igénylőnek a Kocka Store Kft. erre a célra létrehozott felületén (lstore.eu/TVK) regisztrálnia kell, ahol meg kell adni a Törzsvásárlói profil létrehozásához szükséges adatokat ( törzsvásárlói kártyát igénylő neve, e-mail címe, jelszava). Ezen adatok szolgáltatása hiányában a Kocka Store Kft. nem aktiválja a törzsvásárlói kártyát.
 4. Abban az esetben, amennyiben a c) pontban megadott feltételek szerinti Kártyabirtokosi profilt az igénylő létrehozta, és elfogadta a vonatkozó ÁSZF-et, az igénylő Törzsvásárlói kártyáját Kocka Store Kft. aktiválja, mellyel az ÁSZF 4. pontja szerint a magyarországi LEGO STORE üzletekben történő vásárlás esetén törzsvásárlói pontok jóváírására, illetve azok felhasználására jogosult.
 5. A törzsvásárlói pontok jóváírásához minden esetben szükséges a kártya felmutatása a LEGO STORE üzlet eladója részére a vásárlás során.
 6. Abban az esetben, ha a vásárló digitális kártyát igényel meg kell adnia az e-mail címét és a születési dátumát.

A pontok gyűjtése

 1. A törzsvásárlói kártya birtokosa a kártya használata révén jogosult a LEGO STORE törzsvásárlói programban való részvételre.
 2. A pontszámítás alapja a vásárló által készpénzben, bankkártyával illetve az üzletben aktuálisan elfogadásra kerülő utalvánnyal, kuponnal megfizetett egyes termékek forintban kifejezett vásárlásának értéke.
 3. A kártyabirtokos a Kocka Store Kft. magyarországi LEGO STORE üzleteiben történő vásárlásai során, minden 100 Ft összegű vásárlás után jogosult 5 törzsvásárlói pontra. Bizonyos akciós időszakok keretein belül 100 forintonként nem 5, hanem 10 pont kerül majd jóváírásra (dupla pontjóváírási időszak). Ezekről az akciókról hírlevél formájában, valamint üzleteinkben és közösségi felületeinken értesülhetnek a törzsvásárlóink! 100 Ft-nál alacsonyabb rész esetén lefelé kerekítés történik. (ha tehát egy termék árának forintban meghatározott értéke 999 Ft, úgy a termékért 45 pont jár.)
 4. A törzsvásárlói pontok gyűjtésére a kártya aktiválását követő naptól van lehetőség.
 5. A pontok jóváírásának feltétele, hogy a Törzsvásárlói kártya a vásárlás során bemutatásra kerüljön az eladónak.
 6. Kocka Store Kft. egyes akciók keretében időnként meghatározott vásárlói műveletekre (pl. hírlevél feliratkozás, kvízben való részvétel, kérdőív kitöltés stb.) vonatkozóan további extra pontokat írhat jóvá a kártyabirtokos kártyaegyenlegén. Ennek feltételeit Kocka Store Kft. külön szabályozza.
 7. A törzsvásárlói kártya használata, pontok jóváírása, levonása
 8. Aktivált törzsvásárlói kártya esetén az adott vásárlással megszerezhető pontok jóváírása a bolti vásárlással egyidejűleg megtörténik a 3. pontban meghatározott pontszámítási szabályok szerint.
 9. Bolti vásárlást követő elállás esetén a vásárlást igazoló nyugta bemutatása mindenképpen szükséges. Az elállás és az ezt követő pénzvisszatérítés után számított pontok a kártyabirtokos törzsvásárlói pontegyenlegéből levonásra kerülnek a 3. pontban meghatározott pontszámítási szabályok szerint. Levásárlás vagy csere esetén a levásárlás egyenlege (ha az nem nulla) után a 3. pontban meghatározott pontszámítási szabályok szerint számított pontérték kerül jóváírásra a Kártyabirtokos kártyáján.
 10. Amennyiben a törzsvásárlói kártya sorszáma illetve a Törzsvásárló neve pontgyűjtés céljából a vásárlás során nem kerül megadásra, úgy a pontok utólagos jóváírására nincs lehetőség.
 11. A vásárlói tájékoztatón minden esetben szerepel az adott vásárláskor jóváírt Törzsvásárlói pontok értéke.
 12. A Törzsvásárlói pontok egyenlegéről a Kártyabirtokos a www.lstore.eu/TVK oldalon regisztrált profiljába történő belépés esetén és az üzleteinkben dolgozó kollégáktól tájékozódhat a Törzsvásárlói Kártya bemutatásával egyidejűleg.

Törzsvásárlói pontok beváltása

 1. A Kártyabirtokos pontegyenlegén elérhető pont beváltható a vásárlás során. A vásárlás során beváltható minimum pontérték 2000 pont beváltásonként.
 2. A beváltást a Kártyabirtokosnak kell kezdeményeznie. A beváltási szándék a boltban az eladónak történő szóbeli jelzéssel történik.
 3. A Kártyabirtokos Törzsvásárlói kártyáján található pontok beváltásának feltétele az a) pont alapján tehát, hogy legalább 2000 pontegyenleg álljon rendelkezésre a Törzsvásárlói kártyán. (Ha 2644 pont van a kártyán, akkor 2000 értékű pont kerülhet felhasználásra és marad a kártyán 644 pont. Ha 4894 pont van a kártyán, akkor 2000 pont és 4000 pont is felhasználható a beváltásnál, a maradék pontérték pedig a kártyán marad egyenlegként stb.)
 4. A beváltás során 1 pont egyenértékű 1 Ft-al.
 5. Az adott vásárlás során a termék értékének meg kell haladnia a beváltható pontmennyiség értékét.
 6. A pontbeváltás során minden esetben a Törzsvásárlói kártyát be kell mutatni az eladónak a fizetést megelőzően. A Törzsvásárlói pontok beváltása során a Kocka Store Kft. a kártyabirtokos személyazonosságát nem vizsgálja, nem vizsgálhatja, ezért az esetleges illetéktelen kártyahasználatért való felelősséget kizárja.
 7. Az ügyfél tájékoztatása után a kártyán felhalmozott pontok törlésre kerülnek, amennyiben a törzsvásárlói kártyán 12 hónapig nem történik tranzakció
 8. Törött, vagy más módon sérült Törzsvásárlói Kártya esetében a Kocka Store Kft. jogosult a törzsvásárlói pont beváltást megtagadni.
 9. Az összegyűjtött törzsvásárlói pontok készpénzre nem válthatók, amennyiben a pontok nem kerülnek felhasználásra, úgy a kártyabirtokos nem jogosult a különbözet megtérítésére sem készpénz formájában sem más módon.
 10. az utólagos pontbeváltásra és jóváírásra abban az esetben sincs mód, amennyiben a pontok jóváírása vagy beváltása a rendszer bármilyen technikai vagy egyéb hibája folytán nem végezhető el.

Kedvezményekkel és TELEKOM kártyával kapcsolatos információk

 1. Kedvezményes áru (akcióban szereplő, nem teljes árú, stb...) termék vásárlása esetén a Törzsvásárlói kártya kizárólag pontbeváltásra használható. Kedvezményes árú termék vásárlása esetén tehát pontfelírás nem történik. TELEKOM kártya használata esetén a megvásárolt árucikkek 10% engedménnyel kerülnek megvásárlásra így TELEKOM kártya használatakor pontjóváírás nem történik. TELEKOM kártya használatakor azonban a Törzsvásárlói kártyán található egyenleg a Törzsvásárlói kártya pontbeváltási szabályzatának megfelelően levásárolható!

Eljárás a törzsvásárlói kártya elvesztése, sérülése, megsemmisülése esetén

 1. A kártyabirtokos a kártya elvesztése, sérülése és megsemmisülése esetén bármikor igényelhet új törzsvásárlói kártyát.
 2. Az új törzsvásárlói kártyát a www.lstore.eu/tvk oldalon a “Bejelentkezés” menüpont alatt az “elfelejtett kártyaszám” feliratra kattintva igényelhet.
 3. Ebben az esetben az elvesztett plasztikkártya digitális formában használható!
 4. Új plasztikkártya kiadására nincs lehetőségünk!
 5. Amennyiben a megadott adatokhoz létezik Törzsvásárlói profil, úgy az új digitális kártyához a Kocka Store Kft. hozzárendeli a korábbi vásárlásokkal gyűjtött pontokat, innentől kezdve az új kártya a korábbival azonos feltételek mellett használható.

A szerződés időtartama, megszűnése

 1. A törzsvásárlói kártya felhasználására vonatkozó szerződés a felek között határozatlan időre jön létre, a szerződést a kártyabirtokos bármikor, indokolás nélkül jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani (Cím: Kocka Store Kft. 1037, Budapest, Csillaghegyi út 13 (kelet A épület), e-mail-cím: info@lstore.eu). A Kocka Store Kft. bármikor jogosult a szerződés indokolás nélküli felmondására. Egyedi esetekben a Kocka Store Kft. írásban értesíti a kártyabirtokosokat a felmondás tényéről.
 2. Abban az esetben, amennyiben a Kocka Store Kft. a törzsvásárlói programot befejezi, és ezen okból mondja fel a felek közötti szerződést, úgy a felmondásról és a törzsvásárlói program befejezéséről 30 nappal korábban a www.lstore.eu/TVK oldalon, valamint a LEGO STORE üzlethelyiségeiben a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a kártyabirtokosokat. A törzsvásárlói program befejezésének időpontja a tájékoztató hirdetményben megjelölt időpont. A hirdetmény közzétételét követően a Kocka Store Kft. további, új törzsvásárlói kártyát nem bocsát ki, új törzsvásárlói kártyát nem lehet igényelni.
 3. Ügyfél adatainak törlése: Az ügyfél tájékoztatása után, amennyiben a törzsvásárlói kártyán 24 hónapig nem történik tranzakció a Vásárló által megadott személyes adatok törlésre kerülnek.

A törzsvásárlói programban való részvétel feltételei

 1. A https://lstore.eu/TVK oldalon keresztüli kártyaigénylés során jelen szabályzat pontjainak tudomásul vételével a Vásárló elfogadja a LEGO Store Budapest törzsvásárlói program szabályzatában leírtakat. Az űrlapon mindenki csak a saját adatait rögzítheti. A törzsvásárlói kártya nem átruházható, tehát a kártyabirtokos nem jogosult a törzsvásárlói kártyát más személy használatába adni. Pontgyűjtésre és pontbeváltásra kizárólag olyan áruvásárlás alapján van lehetőség, amelynek igénybe vevője és számlafizetője egyaránt a kártyabirtokos.
 2. Amennyiben a törzsvásárlói kártyával a Kocka Store Kft. visszaélést tapasztal, úgy a Kocka Store Kft. jogosult az illető magán- vagy jogi személy részvételét a törzsvásárlói programban megszüntetni, beleértve a kártyán jóváírt pontegyenleg törlését is, valamint a visszaélővel szemben az őt ért kárért a kár összege erejéig a kárt érvényesíteni.
 3. Ha a nyilvántartott vásárlási érték jogosulatlanul vagy visszaélés révén került a nyilvántartásba, a Kocka Store Kft. jogosult azt a nyilvántartásból törölni, és a kártyát letiltani.
 4. A Kocka Store Kft. jogosult a törzsvásárlói program szabályzatát egyoldalú döntésével bármikor módosítani. A szabályzat módosításáról a Kocka Store Kft. a törzsvásárlókat a módosítás hatályba lépését követően megfelelő módon (e-mail vagy a https://lstore.eu oldalon, illetve az értékesítő helyen kihelyezett közlemény) tájékoztatja. A törzsvásárlói programban való további részvétellel a törzsvásárlók a megváltozott szabályokat tudomásul veszik.

Az ÁSZF módosítása

 1. A Kocka Store Kft. jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatások növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatások bevezetése érdekében. A Kocka Store Kft. előzetesen a www.lstore.eu/TVK oldalon, valamint a LEGO STORE üzlethelyiségeiben a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a kártyabirtokosokat az ÁSZF módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított ÁSZF elérhetőségét, a kártyabirtokosokat megillető, azonnali hatályú felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást. Abban az esetben, amennyiben a kártyabirtokos nem kívánja elfogadni az ÁSZF módosításait, úgy a hatályba lépési időponttól számított 30 napon belül a kártyabirtokos azonnali hatállyal jogosult írásban felmondani a szerződést (Cím: Kocka Store Kft. 1037, Budapest, Csillaghegyi út 13 (kelet A épület) e-mail-cím: info@lstore.eu). Ezen határidő lejártát követően az ÁSZF módosítását a kártyabirtokos részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Ajánlatok, kedvezmények, egyéb információk kézbesítése

 1. Az elektronikus küldemények kiküldése a kártyabirtokos által a Kocka Store Kft. számára legutóbb megadott e-mail címre, a postai küldemények kiküldése mindig a Kocka Store Kft. számára legutóbb megadott postai címre történik. A kártyaigénylő az ÁSZF elfogadásával és regisztrációs profil adatok megfelelő kitöltésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kocka Store Kft. elektronikus úton a törzsvásárlói programon túlmenően is, a Kocka Store Kft. tevékenységi körébe tartozó, illetve a Kocka Store Kft. által forgalmazott termékekkel kapcsolatos ajánlatokkal megkeresse.

Adatvédelmi tájékoztatás a LEGO STORE Törzsvásárlói kártya programhoz

 1. A Kocka Store Kft. tájékoztatja a kártyaigénylőt, hogy a törzsvásárlói programban való részvétel és az ennek érdekében felmerülő adatszolgáltatás önkéntes, valamint arról, hogy a programban résztvevő tájékoztatást kérhet adatai kezelésével kapcsolatban, illetve adatai helyesbítését is igényelheti. A kártyabirtokos a törzsvásárlói kártya igénylésével egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy az igénylés során közölt adatait a Kocka Store Kft. a törzsvásárlói kártya használatának biztosítása, a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, valamint az új szolgáltatások bevezetése érdekében kezelje.
 2. A kártyaigénylő által szolgáltatott adatokat közös adatkezelője a Kocka Store Kft. és az Netlient Kft..
 3. A törzsvásárlói program keretében a törzsvásárlói pontok jóváírása, beváltása kezelése érdekében a kártyaigénylőnek a törzsvásárlói kártya igénylésekor az alábbi személyes adatait meg kell adnia: Név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, az igénylő által szabadon kitalált jelszó. Az adatkezelés célja a törzsvásárlói kártya aktiválása, és az ezt követő törzsvásárlói programban való részvétel és a pontbeváltás lehetőségének biztosítása. A Kocka Store Kft. tájékoztatja a kártyaigénylőt, hogy a fenti adatok megadásának hiányában a kártyaigénylő törzsvásárlói kártya kiállítására, illetve a törzsvásárlói programban történő részvételre nem jogosult.
 4. Amennyiben a kártyabirtokos az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adta ahhoz, hogy Kocka Store Kft. megkeresse a tevékenységi körébe tartozó, illetve az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos ajánlatokkal, úgy ebben az esetben az adatkezelés célja ezen ajánlatok kártyabirtokos részére történő eljuttatása.
 5. A kártyaigénylő és használó a kártya igénylésével kifejezetten tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy a kötelezően megadott adatokat a Kocka Store Kft. a törzsvásárlói kártya érvényességi ideje alatt, de legfeljebb a kártyabirtokos utolsó vásárlásától számított 2 év elteltéig kezeli, valamint a megadott adatok alapján a kártyaigénylő vásárlásait (a törzsvásárlói pontok biztosítása, illetve a pontbeváltás érvényesítése érdekében) kezeli, nyilvántartja.
 6. A megadott adatok alapján – amennyiben ehhez a kártyaigénylő a regisztráció során kifejezetten hozzájárult - a kártyatulajdonosok részére az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók küldik meg a törzsvásárlói kártyához kapcsolódó hírleveleket e-mailben. Ennek érdekében adatfeldolgozók részére a kártyabirtokos által megadott név és e-mail cím adatok kerülnek átadásra . A fent írtakon túl a kezelt adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra, kivéve, ha jogszabály vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozat másként rendelkezik.
 7. A kártyabirtokos a regisztrációs profil adatok kitöltésével és a szerződéses feltételeket tartalmazó részbe tett pipa jelöléssel önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kocka Store Kft. a kártyabirtokos által közölt, valamint a kártyabirtokos vásárlásai során megismert vásárlástörténeti adatait (vásárlások helye, ideje, cikktörzse, értéke) közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási célból felhasználja.
 8. Kártyabirtokos bármikor jogosult kérelmezni az adatkezelőtől a róla kezelt személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítását, az adatok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen elektronikus (e-mail cím: info@lstore.eu), illetve postai úton is (levelezési cím: Kocka Store Kft., 1329 Budapest, Pf. 24.). A kártyabirtokos bármikor jogosult emellett az általa közölt adatok, valamint vásárlástörténeti adatainak közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási célú felhasználására vonatkozó hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonni. A visszavonás elektronikus úton (e-mail cím: info@lstore.eu) és postai úton (levelezési cím: Kocka Store Kft., 1329 Budapest, Pf. 24) is történhet. Ha az adatkezelésre vonatkozó teljes hozzájárulás visszavonása azt eredményezi, hogy a Kocka Store Kft. a továbbiakban nem képes a törzsvásárlói kártya rendeltetésszerű használatának biztosítására, a hozzájárulás visszavonása a törzsvásárlói szerződés felmondásának minősül.
 9. Adatkezelő felhívja a kártyabirtokosok figyelmét, amennyiben az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat időközben visszavonják, úgy a visszavonás az ezt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 10. A Kocka Store Kft. felhívja a kártyabirtokosok figyelmét, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén az Nemzeti Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthatnak be.